երրորդական

երրորդական

Dasnabedian 1995: 432

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,13
relatif à la sainte Trinité

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0704 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 13c ա. τριαδικός, τρισσός trinus Ուր գտանի ինչ երեք թուով. երրեակ. ... *Յերիս երրորդական զարդս (այսինքն յիննեակ դասս) որոշէ. Դիոն.: *Երիս երրորդական կարգս զսրբազան դասաւորութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՌԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0661 Chronological Sequence: 14c գ. Երրեակն գոլ. երրորդական թիւ. երրորդութիւն. *Նոյն ինքն եռականութիւն եզականութեամբ երկրպագեալ, եւ միականութիւն երրորդութեամբ բարեպատշեալ ի բոլոր եղականաց. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՐԱԲՈՒՆ — ( ) NBH 1 0703 Chronological Sequence: 12c ա. Ի բնէ երրորդական. երեքանձնեայ. երրեակ եւ մի. *Երրաբուն էին համայնոյ անտեղի, եւ լոյս գերարփի. Շ. գանձ վերափոխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՐԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0703 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Երրորդական. երրորդաւոր. եւ երրաշարժ. *Երրական անուանեալքս լոյս (յետ հրեշտակաց՝ որ երկրորդ լոյս կոչին). Շ. հրեշտ.: *Գրեաց գիրս իռորկանս եւ ամբիկունս՝ երրականս եւ չորրորդատիպս. Հ=Յ. յնվր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՐԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 1 0703 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c ա. οἰ τρεῖς, τρισσός trinus, ternus Եռեակ. եռակ. երրորդաւոր, երրորդական, երեքկին. *Երրեակ միութիւն, կամ ինքնութիւն, անձնաւորութիւն, անձն, տէրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՏԱՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 2 0213 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 10c գ. δακτύλιος annulus σφραγίς sigillum, signaculum. Ի մատն դնելի օղ ոսկի կամ ոսկեզօծ, յոր ագուցեալ է եւ քար պատուական, կամ դրոշմ կնքոյ. վասն որոյ նշանակէ եւ Կնիք. մատնի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0627 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. σχοινίον, σχοίνισμα funis, funiculus. Չուան. ճոպան. խառան. կառան. լար. տոռն. առասան ստուար եւ բարակ. ... *Չափեաց զնոսա պարանօք, եւ գառացոն զնոսա յերկիր:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԵՐԳԵՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0761 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. Սրբաբանութիւն. սրբասացութիւն. երգ երեքսրբեան. *Զբազմեալն ի քեզ՝ երրորդական սրբերգենութեամբ տեառն զօրութեանցն դաւանեալ. Նար. խչ.: *Սերովբէիցն սրբերգենութեան համաձայնեալ. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.